het schip

Bouw van het schip

rompvormenDe vorm en bouw van een schip moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor hij wordt gebruikt. Een schip dat op kanalen en meren vaart hoeft minder sterk te zijn dan een boot die geschikt is om op zee te varen. 

  • De eenvoudigste en minst sterke rompvorm is een knikspant, die veel wordt gebruikt voor kleine motorkruisers.
  • De V-spant heeft een scherpe punt die de golven splijt en die veelal voor snelle motorboten wordt gebruikt.
  • De S-spant heeft een in de romp geïntegreerde (verzwaarde) kiel. Deze rompvorm heeft veel stabiliteit.
  • De rondspant geeft veel stabiliteit in golven en wordt gebruikt voor moderne zeiljachten. Het schip is verzwaard door gewicht onder in de boot of door een zware kielbalk of kiel.
  • De multi-knikspant tenslotte is een compromisvorm die goedkoop en toch vrij sterk is.

Spanten zijn het skelet van het schip. Hoe dichter zij bij elkaar zijn geplaatst, hoe stijver en dus sterker het schip is. Hoe sterker het materiaal dat voor de spanten wordt gebruikt, hoe sterker het schip is.

Een schip dat geschikt is om op zee te varen heeft ook kleinere ramen of patrijspoorten dan een schip dat voor de binnenwateren bedoeld is. Dat is omdat de ramen de spanten liever niet mogen onderbreken en de maximale grootte van de ramen dus door de spantafstand wordt opgelegd.

Schepen die voor de zee zijn gebouwd hebben meestal een kleinere kuip (verblijfplek aan dek) zodat er niet teveel water in het schip komt als er een golf overheen gaat. De kuip heeft zelflozende afvoeren waardoor het water weer wegloopt.

 

Classificatie van vaargebieden

Schepen worden sinds 1998 gebouwd volgens de Europese Wet Pleziervaartuigen. Op het schip is dan een CE-keur aangebracht (meestal in de buurt van de stuurstand) waaruit af te leiden is voor welke categorie vaarwater deze is gebouwd.

Er zijn vier ontwerpcategoriën:

  • classificatie van vaargebieden A oceaan: geschikt voor lange reizen en windkracht hoger dan 8 beaufort. Bestand tegen golven van 8 meter (top tot dal).
  • B zee: geschikt voor zeereizen tot en met windkracht 8 beaufort. Bestand tegen golven van 8 meter (top tot dal).
  • C kust: geschikt voor kustwateren en grote binnenwateren tot windkracht 6 beaufort. Bestand tegen golven van 4 meter (top tot dal).
  • D beschut water: geschikt voor rivieren, kanalen en kleine meren bij een maximale windkracht van 4 beaufort. Bestand tegen golven van 60 centimeter (top tot dal).

Men spreekt ook wel van karakteristieke golfhoogte. Karakteristieke golfhoogte is de afstand tussen het niveau haverwege de golftop en het golfdal van een gemiddelde hoge golf. Zo uitgedrukt is een categorie A schip geschikt voor karakteristieke golven tot 4 meter. In de praktijk betekent dat bestand tegen golven van 8 meter of iets hoger als de golf extra zwaar is.

button volgende